Velika nagradna igra

Mi smo virtualna galerija - izvedite več


 • Mi smo virtualna galerija
 • Podjetje Naranu Prague s.r.o. je upravitelj virtualne galerije Andelco.si, ki ni spletna trgovina, ampak platforma za trgovino, ki ponuja virtualni prostor in posreduje različne storitve svojim uporabnikom, ki so fizične in pravne osebe iz celega sveta.
 • Pojmi:
 • Upravitelj - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, s sedežem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Češka, vpisan v sodni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Plznu, sekcija C, zaporedna številka 27472.
 • Uporabnik - fizična ali pravna oseba, ki z upraviteljem ima sklenjeno pogodbo o storitvah. V odvisnosti od vrste uporabniškega računa, uporabnik je lahko: prodajalec, kupec, pridružen partner (affiliate), bloger, prevoznik in podobno.
 • Prodajalec - fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo z upraviteljem kot Prodajalec v skladu s Pogoji uporabe in odredbah - storitve virtualne galerije in Pogodba o zagotavljanju virtualnega prostora v skladu s pogoji Tržnice (Marketplace).
 • Kupec - fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo z upraviteljem kot Kupec v skladu s Pogoji uporabe in odredbah - storitve virtualne galerije.
 • Politika garancije zadovoljstva Kupca - skupek pravil po katerih virtualna galerija Andelco.si zagotavlja, da uporabniki-Prodajalci postavijo svoje procese, tako da uporabniki-Kupci dobijo ugodne in fer pogoje pri nakupu blaga.

 • Kdo, kaj in komu
 • Prodajalec je tisti, ki želi postaviti svoje blago v našo virtualno galerijo in v ta namen ima odprt uporabniški račun (virtualni prostor namenjen njemu), katerega sam vzdržuje. Trenutno se v virtualni galeriji Andelco.si nahaja več kot 150.000 izdelkov od skoraj 150 prodajalcev.
 • Kupec je oseba, ki želi, da s pomočjo svojega uporabniškega računa, kupi blago od Prodajalca. V virtualni galeriji Andelco.si se trenutno nahaja nekaj milijonov odprtih uporabniških računov.
 • Virtualna galerija Andelco.si ni dobavitelj blaga, ne sklepa nikakršnih pogodb o prodaji blaga, nima kontaktov s konkretnim blagom in nima kontrole nad procesom dostave. Kupoprodajno pogodbo sklepajo Prodajalec in Kupec.

 • Varnost in garancija
 • Vsak prodajalec, ki v virtualni galeriji Andelco.si postavlja svoje blago, mora pri vsakem izdelku priskrbeti pogoje uporabe na osnovi katerih poteka prodaja. Z ozirom na politiko garancije zadovoljstva Kupcev, ki jo Andelco.si izvaja, galerija kontrolira in sankcionira Prodajalce v slučaju, da Pogoji uporabe Prodajalca niso v skladu s pravno zakonodajo Češke republike in Evropske Unije.

 • Varnost vplačil
 • Sestavni del politike garancije Kupcev je tudi varnost vplačil, ki jo virtualna galerija Andelco.si zagotavlja s sistemom depozita na osnovi Pogojev depozita. Sistem je obvezen za vse uporabnike. V okvirju sistema uporabnik-kupec pošilja finančna sredstva na depozitni račun virtualne galerije Andelco.si, na katerem denar ostane vse dokler uporabnik-prodajalec ne izpolni Pogoje depozita. V odvisnosti od posameznih načinov plačevanja, ti pogoji se razlikujejo. V slučaju, da se uporabnik-prodajalec ne drži pogojev, ki jih zagotavlja v svojih Pogojih uporabe, ki so navedeni ob vsakem izdelku, virtualna galerija Andelco.si lahko zadrži finančna sredstva namenjena uporabniku-prodajalcu in pomaga pri sporazumnem dogovoru med njenimi uporabniki. Virtualna galerija Andelco.si nima pravice reševati ali ocenjevati spore nastale iz kupoprodajne pogodbe njenih uporabnikov. V slučaju da se uporabnik-prodajalec ne drži pogojev s katerimi virtualna galerija Andelco.si prepoveduje protizakonita pogajanja v njenem virtualnem prostoru, finančna sredstva se lahko vrnejo uporabniku-kupcu.

 • Komunikacija s trgovci
 • V okvirju politike garancije zadovoljstva Kupcev, zagotavljamo, da Prodajalci komunicirajo s kupci in rešujejo njihove zahteve. V slučaju spora med Prodajalcem in Kupcem, nudimo usluge reševanja problema v obliki posredovanja pri komunikaciji. Kupci lahko vedno komunicirajo v slovenskem jeziku.

 • Odgovornost
 • Upravitelj ni subjekt kupoprodajne pogodbe in zato ne prevzema nikakršno odgovornost za kupoprodajno pogodbo med Kupcem in Prodajalcem. Upravitelj ni niti zastopnik ne Prodajalca, ne Kupca. Prodajalec je odgovoren za prodajo izdelka, morebitno reklamacijo in za vsa ostala vprašanja v zvezi s kupoprodajno pogodbo med njim in Kupcem, kot na primer, odgovornost za napako/pomanjkanje izdelka.

 • Upravitelj ne garantira:
 • (i) za dostopnost, kvaliteto, varnost, zakonsko skladnost izdelka postavljenega s strani prodajalca;
 • (ii) za resničnost ali natančnost opisa izdelka, blaga ali druge vsebine, kar zagotavlja Prodajalec;
 • (iii) za resničnost ali natančnost ocen, recenzij in drugih uporabniških člankov;
 • (iv) za sporazumni dogovor s Prodajalcem ali tretjo stranjo.
 • Če ni navedeno drugače, upravitelj nima 100% pravice odobritve na to kakšno blago bo Prodajalec postavljal. Upravitelj ima postavljene procedure preverjanja, tako da ne pride do problema pri nakupovanju s strani Kupca. Preden pride do nakupa, Prodajalec priporoča Kupcu naj se spozna z izdelki in pogoji pod katerimi je mogoče kupovati pri Prodajalcu.
 • Čeprav nismo del kupoprodajne pogodbe med Prodajalcem in Kupcem, pomagamo pri obdelavi vplačil, vračilu izdelkov, povračilu denarja in drugimi uslugami uporabniškega servisa.

 • Pravica do intelektualne lastnine
 • Virtualna galerija Andelco.si že dolgo časa izvaja politiko popolne transparentnosti in v skladu s pravnim redom v okviru katerega se trudi z vsemi sredstvi preprečiti zlorabo pravice do intelektualne lastnine tretjih strani.

 • Program Tržnice (Marketplace) je ogrožen če Prodajalec nudi blago, ki ogroža pravico do intelektualne lastnine tretjih strani. V slučaju resnega prekrška, Prodajalec je lahko sankcioniran ne samo s kaznimi, ampak z blokiranjem celotnega uporabniškega računa.

 • Če opazite ogrožanje pravice do intelektualne lastnine na virtualni galeriji Andelco.si, izpolnite obrazec (“copyright takedown notice”) tukaj. Tako boste pomagali odkriti in kaznovati tiste, ki ne spoštujejo pravice do intelektualne lastnine.

 • Upravitelj ni, v skladu s čl. 14 Smernice 2000/31/ES o elektronski trgovini, z zakonom št. 480/2004 Sb. in “Safe harbor” odredbo 17 U.S.C. §§ 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA), odgovoren za kršitev pravic do intelektualne lastnine v celem virtualnem prostoru, če s to kršitvijo ni seznanjen.